Home

Welkom op de website van Partij Rechten Kind

 

Wij strijden en ondersteunen in de eerste plaats de rechten van het kind.

Wij zijn zeker geen one- issue partij..!

Bij PRK.EU – Partijrechtenkind.eu gaat het in eerste instantie natuurlijk wel om kinderen&jongeren.

Maar bij kinderen en jongeren zijn ook ouders betrokken,grootouders hele families.
Wij zullen dan ook een breed programma hebben.

Er zijn al heel wat politieke partijen , zelfs een partij voor de dieren met alle respect.
Daarom kon dus een partij voor kinderen/jongeren niet langer uitblijven.
Want welke huidige/zittende partij komt er nu echt op voor de kinderen en hun toekomst.
Kinderen zijn nu eenmaal de toekomst, en wij moeten hun dus ook beschermen en zo vroeg mogelijk betrekken in het leven en de toekomst.

Partijrechtenkind.eu komt nu dus op voor deze grote groep kinderen/jongeren die niet serieus genomen blijken te worden , door de huidige zittende partijen.

Tot slot,
Wij kunnen dit niet alleen.
Dus help mee en zoek medestanders om dit te kunnen verwezenlijken!

Tot zover het voorwoord.

 

Mvg,
J.Aalders.

Oprichter/voorzitter van: http://www.partijrechtenkind.eu/
Tel: 026-8440431
Rietgansplein 23
6883DT
Velp gld
Routeplanner: http://www.detelefoongids.nl/partijrechtenkind-kinderombudsman/16042545/5-1/

Let wel, de kinderombudsman is 2010 overgedragen aan de Nederlandse staat: http://kinderrechtenactivist.punt.nl/content/2011/08/overdracht-eerste-nederlandse-kinderombudsman-aan-marc-dullaert

Wij zijn ook te vinden op facebook:  https://www.facebook.com/groups/Partijrechtenkind/

 

Heeft u een vraag of wenst u in contact te komen met ons?

Gebruik dan het formulier op onze contactpagina.

 

Partij Rechten Kind

De Partij Rechten Kind is een voorbeeld van een partij die is opgericht om de belangen van een bepaalde groep in de samenleving te behartigen.

In dit geval gaat het de partij om de rechten van een doelgroep die zelf nog niet mag stemmen:

De kinderen in Nederland/Europa.

De oprichter van de Partij Rechten Kind, J. Aalders, was voordat hij de partij oprichtte al jaren actief als

pleitbezorger van de rechten van kinderen.

Hieruit kwam later de Partij Rechten Kind voort.

De strijd voor de rechten van kinderen begon met acties voor de rechten van gescheiden ouders.

Aalders streed voor deze rechten door, gekleed in een Zorro-pak, verschillende protestacties uit te voeren.

Gaandeweg verschoof zijn aandacht echter naar de rechten van kinderen, in plaats van de rechten van gescheiden ouders, omdat kinderen in deze gevallen tussen wal en schip vielen.

Aalders riep zichzelf dan ook uit tot kinderombudsman, die in verschillende zaken de belangen van kinderen behartigde.

Deze zelfbedachte functie van kinderombudsman zou hij uiteindelijk 15 jaar bekleden, totdat de overheid een officiële kinderombudsman in het leven riep.

Marc Dullaert zou deze functie vanaf 2010 gaan vervullen.

Aalders heeft toen zijn gegevens aan hem overgedragen.

 

Eerder was de Partij Rechten Kind al opgestart door Aalders.

Weliswaar was de partij nog niet notarieel opgericht en geregistreerd, maar zij bestond al vanaf 2000.

Tijdens demonstraties voor kinderrechten werden dan ook flyers van de Partij Rechten Kind uitgedeeld vanaf dat jaar.

Toen Aalders zijn activiteiten als kinderombudsman staakte, wilde hij de strijd voor kinderrechten verder voortzetten in de politiek.

Hiertoe zou de Partij Rechten Kind mee moeten doen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

In 2010 werd de partij dan ook bij de notaris opgericht als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en

vervolgens ingeschreven bij de Kiesraad.

 

De partij hoopte mee te kunnen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen en rekende

daarbij op één, of misschien twee zetels.

Er stonden dan ook verschillende kandidaten klaar die namens de partij wel de Kamer in zouden willen.

 

Partij Rechten Kind zou bij de verkiezingen geen ‘one-issue’ partij zijn, die alleen voor kinderrechten op zou komen en over andere kwesties geen mening zou hebben.

De partij was per definitie breder dan dat, omdat ze ook opkwam voor familieleden, zoals ouders en grootouders, om kinderen heen.

Daarnaast zou de partij ook zeker een mening hebben over andere onderwerpen.

Dit zou vergelijkbaar zijn met de Partij voor de Dieren, die ook standpunten heeft over andere

onderwerpen dan dierenrechten.

 

Uiteindelijk deed de Partij Rechten Kind echter niet mee aan de verkiezingen van

2010.

De reden hiervoor was dat het kabinet Balkenende IV viel, waardoor de partij te weinig tijd had om alle voorbereidingen voor de verkiezingen te kunnen treffen.

Hiervoor zou naar verwachting zeker een half jaar nodig zijn, om beslagen ten ijs te kunnen komen bij

de verkiezingen en mogelijk daarna in de Kamer.

Ook ontbrak het de partij aan voldoende financiële middelen om alles goed op de rit te krijgen.

Toen en nu werd alles namelijk uit eigen middelen gefinancierd en werd geen geld gevraagd van geïnteresseerden.

Door het tekort aan financiële middelen en de korte voorbereidingstijd, werd besloten af te zien van

deelname aan de verkiezingen.

 

De Partij Rechten Kind is wel blijven bestaan na de verkiezingen van 2010.

Voorlopig besloot de partij zich echter te richten op deelname aan gemeenteraadsverkiezingen, omdat

dit goedkoper zou zijn.

Daarom deed de partij ook niet mee aan de Kamerverkiezingen van 2012.

De bedoeling was dat bij de gemeenteraadsverkiezingen in verschillende gemeenten mee zou worden gedaan aan de verkiezingen.

Bij volgende gemeenteraadsverkiezingen kon dan in nog meer gemeenten worden deelgenomen, om uiteindelijk van onderaf door te groeien tot een partij die op landelijk niveau aan de verkiezingen mee zou kunnen doen.

Uiteindelijk deed de partij echter in 2014 alleen in Arnhem mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, waar geen zetels werden behaald.

De partij blijft zich door een tekort aan financiële middelen voorlopig richten op verkiezingen op het lokale niveau.

Er moet dan ook een financieel wonder gebeuren voor de partij om mee te kunnen doen aan de Kamerverkiezingen van 2017.

 

Wel staan er in dat geval al voldoende mensen klaar om ondersteuningsverklaringen te verzamelen, zodat de partij ook echt zou kunnen deelnemen aan de verkiezingen.

 

Verder voert de Partij Rechten Kind op dit moment politieke acties buiten de politieke organen.

Zo worden door de partij politici en ministeries em onstanties aangeschreven, om de belangen van kinderen te bepleiten en te wijzen op misstanden in bijvoorbeeld de jeugdzorg en het familierecht.

Ook publiceert de partij op Facebook en gaat binnenkort de vernieuwde website de lucht in.

Bij deze dus!

 

Hiermee probeert de partij invloed uit te oefenen, zonder zelf een zetel te hebben in een vertegenwoordigend orgaan.

Wel is het de hoop van de partij om in 2018 weer deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en dan één of meerdere zetels te behalen.

Want opgeven staat niet in het woordenboek van Partijrechtenkind.eu